Inzichten en tips uit de ouderenquête

Bij Kinderpad Bevel staan we aan de vooravond van een spannend nieuw project: het vergroenen van onze speelplaatsen. Om ervoor te zorgen dat we de juiste stappen zetten, hebben we een enquête gehouden onder ouders om hun input en feedback te verzamelen. Hier zijn de belangrijkste inzichten en tips uit de enquête.

 

Positieve reacties op het vergroeningsproject

De overgrote meerderheid van de ouders staat zeer positief tegenover het idee om beide speelplaatsen te vergroenen. Veelgenoemde voordelen zijn:

 • Meer schaduw voor spelende kinderen, wat vooral in de zomermaanden zeer welkom is.
 • Stimuleren van creativiteit en fantasie door een natuurlijker speelomgeving.
 • Vermijden van oververhitting van zowel de speelplaatsen als de klaslokalen.
 • Mooiere en rustgevende schoolomgeving wat bijdraagt aan de algemene sfeer en welzijn van de kinderen.
 • Avontuurlijke speelplaats die uitnodigt tot onderzoekend (samen)spel en leren.

 

Zorgen en bezwaren

Hoewel de reacties overwegend positief zijn, hebben enkele ouders zorgen geuit over de praktische aspecten van de vergroening:

 • Vuile kleding: Ouders maken zich zorgen over kinderen die vies worden door modder en zand.
  • Oplossing: Voorzie buitenpakken en reservekleding om deze problemen op te vangen.
 • Wateroverlast en drainage: Bij hevige regenval kan de speelplaats modderig worden en het water moeilijk wegvloeien.
  • Oplossing: Zorg voor een goede drainage en overweeg het aanleggen van verharde paden om modderige plekken te vermijden.

 

Wat moet er absoluut aanwezig Zijn?

Ouders hebben ook suggesties gegeven over wat er niet mag ontbreken op de vergroende speelplaatsen:

 • Voor de lagere school:

  • Speeltuigen en overdekte ruimtes
  • Groene schaduwplekken en houtsnippers
  • Educatieve elementen zoals een zonnewijzer of regenmeter
  • Plekken voor balspelen en sportgelegenheden
 • Voor de kleuterschool:

  • Zandbakken en speeltuigen
  • Grasvelden en bomen voor natuurlijke schaduw
  • Schuilplaatsen voor bij regen
  • Rustplekjes voor kinderen die de drukte willen vermijden

 

Bereidheid om te helpen

Een aantal ouders gaf aan bereid te zijn om te helpen bij de uitvoering van het vergroeningproject. Ze bieden aan om te helpen met taken zoals het aanplanten van bloemen, kruiden en bomen, het wippen van tegels, en het verspreiden van schors. Ook willen enkele ouders helpen bij cateringactiviteiten tijdens evenementen.

 

Tips voor een succesvolle vergroening

Op basis van de feedback van ouders hebben we enkele tips samengesteld voor een succesvolle vergroening van de speelplaatsen:

 1. Voorzie voldoende schaduw: Plant bomen en creëer overdekte speelruimtes om oververhitting te voorkomen.
 2. Zorg voor een goede afwatering: Voorkom modderige speelplaatsen door een effectief drainage systeem.
 3. Denk aan de veiligheid: Zorg voor zachte ondergronden en veilige speeltoestellen.
 4. Maak de speelplaats avontuurlijk: Gebruik natuurlijke elementen zoals boomstammen, houtsnippers en zand voor speelse en educatieve ervaringen.
 5. Betrek de gemeenschap: Vraag ouders om hulp en organiseer samenwerkingsprojecten om de vergroening tot een gemeenschappelijk succes te maken.

Met deze waardevolle inzichten en tips zijn we goed voorbereid om van Kinderpad Bevel een nog groenere, mooiere en inspirerende plek te maken voor onze kinderen. We kijken uit naar de volgende stappen in dit spannende project!

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *