Kinderpad Bevel
springt in het groen!

Over het vergroenings project

Wij willen als school inzetten op een sterke speelplaatswerking, waar het welbevinden van alle leerlingen centraal staat. De buitenruimte klimaatadaptief en natuurlijk inrichten is hiervoor een belangrijke stapsteen. Onze leerlingen meer uitdagen tijdens buiten leren, actief spel of rustige klasmomentjes staat voor ons centraal. Samen met de ouderraad, onze leerlingenraad en een enthousiast schoolteam zetten wij onze schouders onder ons vergroeningsproject! Het project is (mede)gefinancierd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Op deze website houden we je op de hoogte van elke stap van het project, van de eerste ontwerpfase tot de uiteindelijke oplevering.

De tijdslijn van het project

Hier vind je een gedetailleerd overzicht van de belangrijke mijlpalen en datums in ons traject om de speelplaats te transformeren tot een groene en duurzame speelomgeving.

Lancering selectie procedure

27 mei '24
Het schoolbestuur heeft de Design & Build-procedure opgesteld en de selectieprocedure voor het project officieel gelanceerd.

Deadline 'aanvraag tot deelneming'

25 juni '24
Kandidaten kunnen tot deze datum hun dossier indienen voor de openbare aanbesteding om deel te nemen aan het project.

Selectie van 3 kandidaten

Juli '24
Drie kandidaten worden geselecteerd om een offerte, schetsontwerp, raming en conceptnota op te maken. Een plaatsbezoek kan eventueel onderdeel zijn van deze fase.

Deadline 'ontvangen offertes'

15 september '24
Uiterste datum waarop de geselecteerde kandidaten hun offertes moeten indienen voor de verdere beoordeling en selectie.

Onderhandeling en BAVO

September - Oktober '24
Start van de onderhandelingsfase en de Beslissing tot Aanneming en Verkrijging van Offertes (BAVO) om de definitieve aannemer voor het project te selecteren.

Gunningsbeslissing

November '24
De definitieve keuze voor de aannemer wordt gemaakt en officieel bekendgemaakt.

Aanvang van de opdracht

25 november '24
De geselecteerde aannemer begint officieel met de uitvoering van het project volgens de overeengekomen plannen en specificaties.

Ontwerpproces

Voorjaar '25
Het ontwerpproces omvat het opstellen van een voorontwerp en een definitief ontwerp. Dit proces omvat feedbackrondes, noodzakelijke studies en vergunningaanvragen. De werkwijze en timing worden in samenwerking met het schoolbestuur en de ontwerper bepaald.

Uitvoering van de werken

Zomer '25
De bouw- en aanlegwerkzaamheden van de nieuwe speelplaats gaan van start. De exacte timing wordt nog bepaald in overleg met de ontwerper en het schoolbestuur.

Ontdek de blog!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates over ons vergroeningsproject. Lees waardevolle feedback van ouders en ontdek hoe we samen werken aan een duurzame en avontuurlijke speelomgeving. Van de openbare aanbesteding tot de uiteindelijke uitvoering – volg elke stap van dit inspirerende project op onze blog!