Selectiefase van start

De deadline voor de aanvraag tot deelname aan onze openbare aanbesteding is verstreken, en we zijn verheugd te zien hoeveel enthousiasme er is voor ons vergroeningsproject. We willen alle aannemers bedanken die hun interesse hebben getoond en hun deelname hebben ingediend. Momenteel bevinden we ons in de selectiefase, waar we zorgvuldig alle kandidaten evalueren. Dit […]

Aannemers gezocht voor vergroeningsproject!

We zijn verheugd om aan te kondigen dat ons vergroeningsproject voor de speelplaatsen van start gaat! Dit project is een cruciale stap naar het creëren van een groenere, avontuurlijkere en duurzamere omgeving voor onze kinderen. De openbare aanbesteding voor dit project is nu geopend, en aannemers worden uitgenodigd om hun deelname in te dienen. Geïnteresseerde […]

Inzichten en tips uit de ouderenquête

Bij Kinderpad Bevel staan we aan de vooravond van een spannend nieuw project: het vergroenen van onze speelplaatsen. Om ervoor te zorgen dat we de juiste stappen zetten, hebben we een enquête gehouden onder ouders om hun input en feedback te verzamelen. Hier zijn de belangrijkste inzichten en tips uit de enquête.   Positieve reacties […]